De groep Mariakerke is de oudste Bartimeusgroep. Tijd om zichzelf te herdenken. De eerste keer was ik er niet bij. Nu beantwoordde ik een aantal van hun vragen. We hadden een goed gesprek en legden al een soort ‘raamakkoord’ vast. De volgende maal zullen we dat finaliseren en concretiseren.

Sorry, the comment form is closed at this time.