In de namiddag waren we met vijf en ’s avonds met tien voor de 17° en 21° lectio divina over de evangelietekst van de komende zondag. De tekst van Johannes gaf vooral ’s avonds aanleiding tot diepgaande gesprekken en soms discussies over ons prachtig geloof. Toch dreven op het einde van de avond vooral vertrouwen en bemoediging boven. In een Kerk die in volle overgang is naar een nieuwe organisatie van christelijke gemeenschappen, zijn dit vertrouwen en deze bemoediging zeer welkom.

Reageer:
Externe links