Het IPB (Vlaamse zijde) en het CIL (Waalse zijde) organiseerden vandaag een gezamenlijke studiedag met als titel: ‘Luisteren naar jongeren rond geloven’. Naar schatting waren we met zowat 75-80 mensen, vooral Vlamingen.

In de voormiddag brachten enkelen hun verhaal, waarop de aanwezigen mochten ‘zoemen’ en vragen formuleren, maar ook de waardevolle elementen noteren. Tijdens de middagpauze waren er een aantal infostands, waaronder Bartimeüs. Het is duidelijk: Bartimeüs is gekend in kerkelijk Vlaanderen en wordt bovendien gewaardeerd.

In de namiddag antwoordden enkele jongeren – na een kwartiertje bezinning in Taizé-stijl – op de vragen die de deelnemers stelden naar aanleiding van de getuigenissen in de voormiddag. Daarop gaven vier mensen uit het beleid van de jongerenpastoraal hun reflecties op wat ze gehoord en gezien hadden.

Het was een leerrijke dag. Ik geef één zin mee van het einde, een zin die me heel veel deugd doet: ‘Rond geloven kunnen we allen heel wat leren van de jongeren’. Het is mijn ervaring in Bartimeüs!

Reageer:
Externe links