Na een eerste reeks van vijf lectio divina-avonden startte de groep Bonheiden-Rijmenam 1 gisteren een tweede reeks van vijf avonden. Van de acht aanwezigen waren zes mensen nieuw. Het is een mooie avond geweest. Spreken en luisteren, luidop denken, zoeken, vinden, zich laten raken door Gods Woord, bidden en tot engagementen komen… Heerlijk!

Voor mij was het de eerste maal dat een zelfde evangelieverhaal in twee verschillende groepen aan bod kwam. Ook de groep Heule had zich over het evangelieverhaal van zondag 25 september gebogen. Natuurlijk was veel gelijk, maar toch waren er ook veel verschillen. Opmerkelijk zelfs. Het kan ook niet anders: de inbreng van de deelnemers is zeer hoog. De lectio divina is een heel actieve werkvorm: de deelnemers hebben een maximale inbreng.

Dank u wel, goede mensen!

Reageer:
Externe links