Dit is het eerste bericht op de blog van Bartimeüs. Één van de bedoelingen is om de deelnemers van een activiteit de kans te geven om ook na de bijeenkomst met elkaar verbonden te blijven.

Eergisteren (17 november 2010) hadden we alweer een boeiende lectio divina te Mariakerke. We waren met negen. Het evangelieverhaal (Matteüs 11, 2-11) vereiste wel veel exegetische informatie om te begrijpen wat er staat. Toch leidden de gesprekken, getuigenissen en gebeden tot verrijking van alle deelnemers. Als het Woord van God wortel mag schieten in het hart en de ziel van mensen, dan draagt het rijke vrucht. Wellicht meer op lange dan op korte termijn. Soms zelfs heel onbewust voor de mens zelf. Het belangrijkste blijft echter dat het Woord van God mensen spiritueel rijker mens maakt en door hen ook anderen positief beïnvloedt in hun menswording.

Sorry, the comment form is closed at this time.