De groep Heule was aan zijn 30° bijeenkomst toe. Een mooi aantal. Met zeven personen bereidden we ons voor op het Pinksterfeest met een lectio over het evangelie uit Johannes van de dagmis van Pinksteren. Johannes is een zeer eigen schrijver die met constante cirkelbewegingen telkens nieuwe accenten legt. Eenmaal gewend geraakt aan zijn stijl openbaart zich een wondere wereld. Dit jaar waren er een paar nieuwe mensen bij de groep gekomen. Een goed moment om tijdens de laatste bijeenkomst van dit werkjaar te evalueren. De groep wenst enkele nieuwe accenten te leggen. Mooi zo.

Sorry, the comment form is closed at this time.