Voor het eerst waren we allemaal samen te Mariekerke voor onze tweede voorbereiding van de Israëlreis. Het is een heel hartelijke en blijde ontmoeting geworden. We begonnen met een bibliodrama over de (on)gelovige Thomas en wel buiten in de tuin, dank zij het goede weer (eindelijk!). Daarna dachten we na over wat er wezenlijk in de eucharistie gebeurt. De woorden van Jezus ‘dit is mijn lichaam’ en ‘dit is mijn bloed’ konden diep tot ons verstand en onze ziel doordringen.

Dan stonden we even stil bij de historiciteit van Jezus, de verhalen in het Nieuwe Testament en de heilige plaatsen in Israël.

Tenslotte behandelden we een aantal heel praktische vragen. Zo verdeelden we de dagsluitingen: elk van de zeven bereidt een dagsluiting voor. Het past prima: zeven avonden, zeven deelnemers. Ik zal de twee eucharistievieringen voorbereiden. En ja, we hebben voor het eerst samen gezongen en het klonk goed!

We waren allen heel dankbaar voor de hartelijk onthaal van twee van de deelnemers.

Reageer:
Externe links