Samen met een koppel uit de Bartimeüsgroep van Herne mocht ik op de open vergadering van de Gelovige Gezinsgroepen (GGG) aanwezig zijn. GGG overkoepelt ongeveer 200 gezinsgroepen in Vlaanderen. Ook andere organisaties waren aanwezig, zoals de Chiro, Braambos, de Interdiocesane Dienst Gezinspastoraal, de IJD’s, Gezinspastoraal Hasselt, Bijzondere Jeugdzorg, faculteit theologie Leuven, KAJ-KWB in Vlaams-Brabant en Brussel. Twee professoren van de Universiteit van Hasselt begeleidden de gedachtewisseling. GGG was de gastheer en koos als thema de verankering en de verbreding van het draagvlak van bewegingen die met gezinnen begaan zijn. Mij trof de openheid naar elkaar toe, de zorg voor mensen, het verlangen om het christelijke geloof door te geven en het hoge gehalte van de communicatie. We zijn verrijkt weer naar huis gereden.

Reageer:
Externe links