Er waren vijf leerkrachten komen opdagen voor de tweede lectio divina over het verhaal van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Een verhaal dat ons deed nadenken over de prangende eis van het christelijk geloof om goede daden te stellen. Maar ook over het einddoel van ons leven: een eeuwig bruiloftsfeest met Christus. Iemand zei dat ze eens te meer mocht ontdekken welke zinvolle verhalen er in de Bijbel staan.

Reageer:
Externe links