We waren met zeven plus nog eens drie kinderen om naar het eerste deel van de Don Boscofilm te kijken. Gezellig. Maar ook aangrijpend. De film raakt de mens in zijn diepste kern, beweegt hem. Er vloeit een traan van emotie. Daarna dachten we na over twee vragen. Wat zijn de drie belangrijkste elementen uit de film betreffende Don Bosco als opvoeder? Welke zijn de drie belangrijkste pijlers waarop jij een jongerenwerking wil bouwen? Het werd een boeiend gesprek. Het spitste zich naar het einde vooral toe op multireligieuze opvoeding. Heel leerrijk.

Reageer:
Externe links