Voor het eerst ging Bartimeüs ‘dubbel’: Kris en ik mochten op hetzelfde moment een vorming verzorgen over het Onzevader. Ik mocht dit doen voor al wie catechese geeft in de parochie van Oud-Heverlee, Kris voor de anderen die belangstelling hadden in dit onderwerp. Samen 35 personen. De vorming ging door na de eucharistieviering, waarin veel kinderen, jongeren en jonge gezinnen aanwezig waren. De kerk vol! Het deed deugd aan ons gelovig hart. En ook in die viering stond het Onzevader centraal. Knap van al die schitterende mensen, incluis de muziekanten.

Reageer:
Externe links