De Bartimeusgroep Mariakerke begint te dromen van de 50° bijeenkomst. Dat zal nog in 2016 zijn, wellicht tijdens de zomer. De lectio ging over hetzelfde evangelie van de avond voordien te Wevelgem. Natuurlijk kwamen veel dezelfde elementen aan bod, maar ook heel wat andere. Het is mooi vast te stellen dat de deelnemers hun lectio zelf vorm geven.

Reageer:
Externe links