Al voor de vijfde maal mocht ik in het Sint-Gummaruscollege te Lier jongeren van het derde en vierde jaar en hun godsdienstlerares animeren rond meditatie. Wat mooi hoe ernstig ze dat deden! De vragen die gesteld werden, getuigden van grote interesse, motivatie en inzicht. Ja, het is prachtig als jonge mensen drie uur van hun vrije over hebben voor dit wezenlijk gebeuren met heel veel positieve gevolgen.

Reageer:
Externe links