De groep mocht zich verheugen in twee nieuwkomers: een jonge man, die ook zijn vader meebracht. Zo waren we met negen personen samen rond het verhaal van Christus Koning. Op het eerste zicht een eenvoudige dialoog tussen Jezus en Pilatus. Maar we vonden heerlijke parels, die ons geloof naar de kern naar boven haalden. Opnieuw vond een heerlijk geloofsgesprek plaats, tot en met gebed.

Sorry, the comment form is closed at this time.