Een flinke groep van 13 personeelsleden van de middenschool Sint-Rembert (Torhout) stond mij in het Diocesaan Centrum Groenhove op te wachten. Ze hadden gevraagd om te werken rond de kloof tussen enerzijds de Kerk en anderzijds de leerlingen. Hoe daarmee omgaan? Ik stond vol bewondering voor de manier waarop ze zeer geëngageerd en positief gemotiveerd aan de actieve werkvormen deelnamen. Eens te meer mocht ik vaststellen wat een evangelieverhaal vermag. Het Emmaüsverhaal bevat immers veertien stappen van Jezus, die bijzonder inspirerend zijn voor het pastorale handelen in een school.

Reageer:
Externe links