Er waren enkele zieken, waardoor we met zeven personen waren. Het verhaal van de 2° zondag van de veertigdagentijd gaat altijd, jaar na jaar, over de transfiguratie van Christus. Een verhaal dat ons exclusief in de spirituele, zelfs mystieke sfeer binnen trekt. Het is al Pasen beleven aan het begin van de veertigdagentijd. Of anders gezegd: het is een inkijk krijgen in onze eindbestemming. Dan zullen we delen in Christus’ transfiguratie. De lectio werd opnieuw een boeiend gebeuren met heel interessante en leerrijke gesprekken, sereen gebed …

Reageer:
Externe links