De groep Brugge start steeds met een gezamenlijke maaltijd. Altijd gezellig en lekker. Voor de derde lectio waren we met zeven. Het kernthema was schuld en vergiffenis, een centrale levensader, waar we niet zoveel echt open naar kijken en nog minder over praten. Toch is vergeven het hart van God zelf. Hij die ons vraagt om met een goddelijke maat te vergeven en wel van ganser harte. Vooral als iemand zeer ernstig gekwetst is door een ander, is vergeven een zeer moeilijk proces.

Reageer:
Externe links