De kleine groep van zes dacht heel intens en persoonlijk na over de verrijzenis van Jezus en over wat het betekent in Jezus’ verrijzenis te geloven. Er werden veel indringende vragen gesteld en prachtige uitspraken gedaan. Eens te meer was ik getroffen door het hoge gehalte van goede communicatie, waarbij iedereen zich mag uitspreken en waarbij iedereen luistert naar wat de anderen zeggen. Het is ook prachtig te mogen vaststellen hoe de deelnemers – elk op zijn manier – zich vanuit de lectio of beter gesteund door de lectio inzetten voor anderen, ook voor het christelijk geloof.

Reageer:
Externe links