In de namiddag waren we met vier bijeen voor een lectio divina over het evangelie van de 5° zondag van het A-jaar. Het was een prachtige ontmoeting met een rijke inhoud en een diepe onderlinge verbondenheid. ’s Avonds waren we met negen. Het ging over hetzelfde evangelie en toch was de lectio voor een groot stuk anders. De inbreng van de aanwezigen is immers zeer groot. We mogen dankbaar zijn voor dit samen op weg gaan met het evangelie.

Reageer:
Externe links