We waren op deze warme hoogdag van Maria Tenhemelopneming opnieuw voltallig om onze Israëlreis voor te bereiden, de derde en laatste voorbeidingsontmoeting. We waren hartelijk welkom in De Ark van Drongen, waar één van de deelnemers bij de verantwoordelijken behoort.

Er waren vier onderdelen tijdens deze ontmoeting. Eerst hielden we een contemplatieve dialoog over het Taborverhaal. We zullen immers op de Taborberg gaan. Daarna pasten we de structurele methode toe op het Emmaüsverhaal. We zongen daarna enkele liederen en enkelen zullen nog meer liederen kiezen, die door één deelnemer in een boekje zullen verzameld worden. Tenslotte maakten we een hele reeks laatste zeer concrete en praktische afspraken. De bijeenkomst eindigde met een lekkere maaltijd.

We kijken nu allen vol verwachting uit naar de Israëlreis zelf. Over een maand zijn we al daar.

Reageer:
Externe links