Ook de groep Mariakerke had gevraagd eens de Tobiasmethode toe te passen op een evangelieverhaal. De zes deelnemers gingen voluit mee in het verhaal en verplaatsten zich in Gods toekomstvisioen aan de hand van concrete elementen uit het verhaal over Jezus en de Syro-Fenicische vrouw. In de evaluatie achteraf kwamen veel positieve elementen naar voren.

Sorry, the comment form is closed at this time.