Twaalf begeleiders van de Jongerenparochie (JP) van Oud-Heverlee wilden een tweetal uren nadenken over de kern van ons christelijk geloof. Ze waren 18 tot 64 jaar, met een gemiddelde leeftijf van 37 jaar. We probeerden in te schatten hoe vreemd Jezus’ woorden ‘Dit is mijn lichaam’ en ‘Dit is mijn bloed’ wel zijn. Maar ook hoe groot Jezus’ liefde is om de mens van binnenuit te voeden en te bezielen, dat Hij zijn eigen lichaam als voedsel geeft en zijn eigen ziel als bezieling. Zo toont Jezus hoezeer God de mens liefheeft en bij hem aanwezig wil zijn. Het laatste half uur dachten de twaalf na hoe ze met dit inzicht en dit geloof naar de tieners kunnen gaan, die zich gedurende vijf jaar voorbereiden op hun vormsel op 17 jaar. Ik was zeer aangenaam verrast door de vele diepe uitspraken en inzichten en de prachtige goede wil die in deze dynamische groep aanwezig is.

Reageer:
Externe links