Omwille van praktische beslommeringen bij het gewone gastkoppel, waren we te gast te Ledeberg bij een ander koppel van de groep. Deze groep ‘Mariakerke’ kwam al voor de 32° keer samen. Het was de 29° lectio divina. Opnieuw werd het een indringend spreken, attentvol luisteren, intens gebed, eerlijk zoeken naar concrete engagementen. En wat nog opviel: hoe iemand doorheen de avond een wondere beweging maakte, onverwacht, maar wel bevrijdend. Soms kan je bijna de vinger leggen op het werken van de Heilige Geest.

Reageer:
Externe links