Het was de tweede avond over de Drie-eenheid. De groep had een lectio divina over de Drie-eenheid gevraagd. Ik koos voor het evangelie, dat op Drievuldigheidszondag van het C-jaar wordt voorgelezen: Johannes 16, 12-15. De evangelies antwoorden niet of nauwelijks op de vraag wie of wat de Drie-eenheid is, maar beschrijven hoe de Vader, de Zoon en de Geest met elkaar in relatie staan, hoe ze op elkaar afgestemd zijn, wat ze doen…

Het was eens te meer een zeer hoogstaande avond waarin de zes deelnemers zochten naar het mysterie van God en wel in een schitterende manier van communiceren.

Reageer:
Externe links