Met de groep Heule gaan we stilletjes aan naar de 50° bijeenkomst. Voor deze lectio was er een nieuwkomer, die de lectio meegemaakt had te Vaalbeek voor leden van de pastorale groepen van onze secundaire Don Boscoscholen. Het kwam even tot een mooi open gesprek over predestinatie, hemel, hel … Mooi hoe mensen elkaar op deze manier dragen, ook en vooral op het vlak van geloof.

Sorry, the comment form is closed at this time.