We waren met veertien rond de tafel voor een bezinningsdag met de vier stappen van de lectio divinamethode, zoals Bartimeus die vaak toepast. Het werd een heerlijk gebeuren qua communicatie. Open spreken, vragen, antwoorden, zoeken, getuigen … Maar vooral ook een zeer respectvol luisteren, echt luisteren, zoals het zelden gebeurt. Een rijk boeket bloemen van rijke christelijke spiritualiteit. Al een stuk paaservaring met halfvasten. Veel dank!

Sorry, the comment form is closed at this time.