Deze namiddag mocht ik van 14 uur tot 17.15 uur aanwezig zijn bij 13 toffe 14-15-jarigen, die samen met hun drie begeleiders op weg zijn naar het vormsel op 17 jaar. Ze zijn halverwege die lange weg. Vandaag bereidden we de vierde gezinsviering van 5 februari voor. Na een opwarmertje in de tuin mocht ik hen laten aanvoelen wat de kern van de eucharistie is. We keken daarvoor naar Lucas 22, 19-20. En ja, ze waren geboeid door de uitermate eigenaardige woorden van Jezus: ‘Dit brood is mijn lichaam voor jullie – deze wijn is mijn bloed voor jullie’. Jezus toont zo Gods verrassende liefdesverlangen om ons zo dicht mogelijk nabij te komen: lichaam in ons lichaam, ziel in onze ziel.

Daarna bekeken we het evangelie van 5 februari. Een eenvoudige lectio divina dus. Dat Jezus zieken genas wekte verwondering en soms ongeloof, maar evenzeer bewondering. Jezus als dokter?! Sommigen spraken hun respect uit voor Jezus omdat Hij naar iedereen wil gaan, niet enkel naar één plaats; niet alleen naar de grote steden, maar ook naar de  kleine dorpen.

In vier groepen bereidden we dan de viering zelf voor: gebeden om vergeving, uitbeelding van het evangelie, voorbeden en liederen.

Dank je wel, goede jonge mensen en begeleiders. Het was boeiend. Ik ben vandaag met vragen naar Rijmenam gekomen, ik ben met mooie antwoorden naar huis gekomen. We zien elkaar terug op 5 februari!

Reageer:
Externe links