Met acht dachten we diepgaand na over de verrijzenis, de kern van ons christelijk geloof. Men had op voorhand een voorbereiding gemaakt: hoe stelt men zich Jezus’ verrijzenis voor? Wat betekent verrijzenis? Op zich waren zowel de voorbereiding als het delen rond die voorbereiding al een heel mooie leermomenten.

Met enkele teksten uit het tweede Jezusboek van Paus Benedictus XVI bespraken we dan een zevental aspecten van de verrijzenis: het belang van dit wezenlijk geloofselement, wat het niet is (tweemaal), het achterliggend wereldbeeld, een reële ervaring van de apostelen en anderen als basis, een nieuwe dimensie door God geschapen, het lege graf en de belijdenis- en verteltradities.

Het is opnieuw een heerlijke communicatie geworden. Eerlijke, scherpe vragen. Delen met elkaar. En vooral ook luisteren naar fragmenten uit het Nieuwe Testament. Ik voel me zo dankbaar dat ik dit mag begeleiden.

Reageer:
Externe links