Van vrijdagavond tot deze namiddag kwamen 144 leiders, leidsters en begeleiders samen in de Zwalmstreek voor onze jaarlijkse WIM (weekend voor de leiders van de Belgische Europascouts en gidsen). Door de tweedaagse te Kortrijk (zie vorig bericht in deze blog) kon ik pas tegen 14.30 uur aanwezig zijn. Voor de ongeveer 60 Nederlandstaligen mocht ik de topo verzorgen: een uurtje over het Bijzonder Jaar van de Barmhartigheid met daarin de toewijding aan het H. Hart van Jezus. Er was een sterke interactieve dynamiek. Daarna vierden we de eucharistie in de kerk van Schorisse, met daarin de toewijding van de Belgische Europese Scouts en Gidsen aan het H. Hart van Jezus. De voorganger was priester Edouard Marot, die een aantal jaren de rector van Paray le Monial is geweest. Ook Alicia Beauvisage was aanwezig, die duidelijk door Christus zelf geroepen is om de verering voor Jezus’ H. Hart te verspreiden. Een wonder verhaal!

Daarna trokken we naar de kampeerweide. Wat een modder! Maar vooral: wat een goede sfeer. Iedereen is broer en zus van elkaar en dat voel je.

Deze morgen gaven vier jongeren een kort getuigenis over hun trektocht naar Compostela en één ook naar Rome. Ik stapte daarrna zowat 1,5 uur mee met onze leiding van Gent en maakte er prachtige ontmoetingen mee. Ik ontving veel en mocht veel geven. We vierden de eucharistie in de Karmel te Oudenaarde. Opnieuw een intens sacraal gebeuren. We sloten af in het prachtig begijnhof van Oudenaarde. Ook dat was prachtig, afgesloten met enkele ceremonies, waaraan ik mocht deelnemen. De Europascouts waardeert de inbreng van zijn aalmoezeniers (alias Vader Wolf) bijzonder sterk.

Daarna was er nog een stevige vergadering van de Oude Wolven en de hoofdverantwoordelijke van de welpen in een herberg op de grote markt. Heerlijk. Ik ben de Heer zo dankbaar voor dit alles!

Reageer:
Externe links