Negentien leden van de PAG (pastorale animatiegroep) van onze secundaire Don Boscoscholen en drie begeleiders waren samen te Vaalbeek voor de jaarlijkse vormingsdag. Ik mocht een lectio divina animeren, uitlopend op een eucharistieviering. De reacties van de deelnemers waren bijzonder warm en enthousiast. Hoe mooi!

Sorry, the comment form is closed at this time.