Vandaag is het de honderdste verjaardag van broeder Roger Schutz, stichter en eerste prior van de oecumenische gemeenschap van Taizé. Ik roep op om 100 digitale kaarsjes voor de 100-jarige te branden met een gebed of intentie die past bij broeder Roger, de broeders van Taizé en de duizenden jongeren die in Taizé een frisse en leven gevende geloofsbron vinden. Op de dag zelf waren er 51 kaarsje, maar het aantal is ondertussen aangegroeid tot 76. Het is de bedoeling al die gebeden in een document samen te voegen en op de homepage ter beschikking te stellen.

Sorry, the comment form is closed at this time.