De gidsen (12-16 jaar) van Gent rondden hun weekend, dat te Nokere begonnen was, af met de eucharistieviering in de parochie Sint-Pieters-Buiten. Daarin ging Mgr. Lode Aerts voor. Daarna vond een mooie ceremonie plaats in het nabij gelegen park: aanstelling van de compagnieleidster, de leidster en drie patrouilleleidsters. De gidsen beloofden gehoorzaamheid aan de patrouilleleidsters. En drie meisjes deden hun geloften, waardoor ze gids geworden zijn. En dat alles onder een zeer aangenaam lentezonnetje.

Reageer:
Externe links