Gisterenavond zetten we te Herne de tweede stap rond de eucharistie, de zesde bijeenkomst van de groep. De lectio divina over de drie verzen bij Matteüs over de instelling van de eucharistie (Laatste Avondmaal) duurde 2 uur en 45 minuten. De deelnemers waren op een bijzondere wijze aanwezig bij het Laatste Avondmaal en vanuit dit kerngegeven verkenden we een aantal centrale geloofsgegevens uit het Eerste en het Nieuwe Testament. Wat een gunst getuige te mogen zijn van wat de heilige Geest in mensen bewerkt. Vol enthousiasme over de lectio divina als methode, vroegen de deelnemers om op 25 maart een extra tussentijdse bijeenkomst te hebben met een lectio divina. Ik ben héél dankbaar voor dit gebeuren.

Reageer:
Externe links