Na een mooi Taizégebed van een half uur mocht ik 21 mensen even laten proeven van de wondere wereld van de getallensymboliek in de Bijbel. We spitsten ons vooral toe op het mooie verhaal van de zondvloed. Het is een heel eigen manier van denken en niet eenvoudig om erin thuis te komen. Maar deze methode om Bijbelverhalen te lezen openbaart de diepe betekenissen die achter en onder de getallen schuil gaan. Ik was bijzonder blij dat er een negental jonge mensen aan het Taizégebed deelnamen en dat drie van hen ook gebleven zijn voor het vormend gedeelte.

Reageer:
Externe links