Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde IJD van Vlaams Brabant een Taizé-ontmoeting in Leuven. De oraganisatoren hadden me uitgenodigd om een workshop te verzorgen: een contemplatieve dialoog over het verhaal van de verloren zoon (zie Lucas 15). Met zeven konden we allemaal ruimschoots aan bod komen tijdens de drie rondes. Opmerkelijk hoe ernstig jonge mensen een evangelietekst ter hand nemen en hem lezen en herlezen en er telkens weer nieuwe dingen in ontdekken. Ze delen ook graag hun vragen, inzichten en bedenkingen met anderen. Ze vinden de juiste toon en raken iedere andere aanwezige. Ze spreken en luisteren met groot respect, zowel voor de anderen als voor zichzelf. Het gaf met een heel dankbaar gevoel. En uiteraard zag ik enkele bekenden terug.

Reageer:
Externe links