De groep Herne mocht twee nieuwe deelnemers verwelkomen, een koppel. En ook de pastoor was aanwezig. Hij wilde al veel eerder eens deelnemen, maar het lukte voorheen niet. Het is duidelijk dat hij de groep en de werking van deze Bartimeüsgroep waardeert en ondersteunt. De groep dankte de pastoor voor zijn aanwezigheid, interesse, waardering en participatie.

We hadden het over een tweeling uit Genesis, namelijk Esaü en Jakob, en natuurlijk meteen ook over hun ouders Isaäk en Rebekka. Het is een een verhaal, waarin vele wezenlijke en algemeen menselijke kentrekken aan bod komen en vaak ook in alle helderheid de schaduwzijden van mensen. Ook van mensen van deze tijd, van u en mij…

Reageer:
Externe links