Voor de twee lectio’s samen waren we met vijftien mensen. Alweer werden het prachtige ontmoetingen. Iemand zei zelfs dat ze tijdens de lectio’s wel eens meer ‘de hemel open ziet gaan’. Mensen geven elkaar zoveel rond het Woord van God. Maar het meeste krijgen we altijd weer van God zelf door zijn geliefde Zoon en de heilige Geest.

De lectio divina van de namiddag was voor mij de honderdste, die ik mocht leiden en animeren. Wat ben ik God, de Bartimeüsgroepen en mijn oversten dankbaar dat ik dit prachtige evangelisatiewerk mag doen.

Reageer:
Externe links