Woensdagavond was de groep Mariakerke voor de 24° keer samen voor een lectio divina. Het ging over de geboorte van Jezus in het Lucasevangelie. Voor de meesten werd het een indringende ervaring van demythologisering. Het is inderdaad niet gemakkelijk om de overstap te maken van een historische benadering naar de diep-gelovige inhoud van de evangelist, die historische elementen gebruikt om zijn theologische inzichten te verwoorden. Maar dit proces is zeker heilzaam op langere termijn.

Reageer:
Externe links