We waren met acht om ons te buigen over het boek Leviticus, het hart van de Torah of Pentateuch (vijf boeken van Mozes). Eerst luisterden we naar elkaar over wat ieder had gevonden over het grootste feest van onze joodse broeders en zusters, namelijk Jom Kipoer. Dit feest staat immers centraal in Leviticus, namelijk hoofdstuk 16. Of hoe Gods vergevende liefde het centrum is van het joodse en dus ook van het christelijke geloof.

De deelnemers stelden tal van vragen en vonden het belangrijk te zien hoe het Nieuwe Testament stevig geworteld is in het Eerste Testament en niet te begrijpen is zonder het Eerste Testament. Natuurlijk werden er tal van lijnen getrokken van Leviticus naar Jezus en het evangelie.

Reageer:
Externe links