Eerst mocht ik aan de ouders van de vormelingen van Rijmenam vertellen over het vormsel. Nu was ik aanwezig bij de eerste vormselcatechese voor een twintigtal jongens en meisjes. Drie ouders geven de catechese. Ze waren zeer goed voorbereid en de catechese verliep prima. En af en toe ondersteun ik een beetje. Daarna mocht ik voorgaan in de eucharistie, waarin de vormelingen aanwezig waren en waarop ook de ouders waren uitgenodigd.

Sorry, the comment form is closed at this time.