Eerder bij toeval vergezelde ik een medebroeder voor twee biechtvieringen van een christelijk gelovig kamp ‘Kizikids’. Eerst waren er lagere schoolkinderen, daarna de tieners. Wellicht is iedereen bij een van de vijf priesters komen biechten. Altijd een heel mooi gebeuren.

Sorry, the comment form is closed at this time.