We hadden met ons negen lang uitgekeken naar deze tweede dag voorbereiding voor onze Israëlreis van juli. En we waren er allemaal. Ja, voor het eerst zag iedereen iedereen. Normaal valt deze voorbereiding op twee halve dagen met een tussenperiode. Maar omwille van het koppel dat in Polen woont, hebben we alles ineens gedaan terwijl ze in Vlaanderen zijn. Een ietwat zware dag, intens ook maar vooral zeer goed. We deden een bibliodrama over de storm op het meer, bekeken de diepste betekenis van de eucharistie, bogen ons over de historiciteit van evangelieverhalen, hielden een contemplatieve dialoog over een verrijzenisverhaal, zochten uit welke liederen we zullen zingen, hielden een structurele lezing van een dag van Jezus te Kafarnaüm en maakten de laatste praktische afspraken. En onze gastvrouw heeft ons zeer hartelijk ontvangen, tot en met twee maaltijden. We kijken uit naar 12 juli: ’s avonds zullen we elkaar terugzien in de luchthaven van Tel-Aviv.

Reageer:
Externe links