Omwille wat de laatste tijd in de Vlaamse Kerk gaande is rond misbruik van kinderen en jongeren wenste te groep een lectio divina rond vergeving. Het werd het verhaal van Matteüs 18, 21-35. Een straf verhaal, waarin het gaat over 34 en zelfs 41 ton zilver. De aanwezigen, waarbij één nieuwe persoon, lieten hun hart en geest ruimer maken door de woorden van Jezus. Wonder dat mensen op het vlak van vergeven de maat van God mogen gebruiken. Wat een bevrijding en vreugde als dat lukt!

Reageer:
Externe links