Van vrijdagavond tot deze middag mocht ik in de abdij van Postel (Norbertijnen) vier conferenties geven voor de Vlaamse seminaristen. Maar twee van die conferenties verliepen heel interactief, zodat ik zelf ook veel ontving van hen. Ik ervaarde dit weekend als een gunst en eer. Mij is de goede sfeer onder de seminaristen opgevallen.

Sorry, the comment form is closed at this time.