© Eric Haelvoet 2010: zie onderaan deze bladzijde

Bartimeus geniet de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

 

2015.02.22

We zijn in de veertigdagentijd.

Een tijd van focussen op het essentiële,

ook in ons geloof.

Moge deze kansrijke periode ons allen richten

op God en zijn diepe vreugde,

op onszelf en onze vele goede talenten,

op de andere mensen en hun roeping,

zeker ook de mensen in het Zuiden.

Op naar Pasen!

2014.11.16

Met vreugde kan ik melden dat de eerste editie

van het boek ‘Heer, maak dat ik kan zien’ bijna uitgeput is.

Uitgeverij Averbode heeft beslist een twee editie te laten verschijnen.

En bovendien zal ook het boek voor C-jaar (2015)

en het A-jaar (2016) uitgegeven worden.

Het B-boek (€ 19, met port € 23) kan dus nog steeds besteld

via bartimeus@donbosco.be.

2014.10.16

Cover B-jaar

Het boek met de Bartimeus gebedsbezinningen voor het B-jaar is verschenen.

Het is geschikt voor de meditatie, 

een geloofsgesprek met een koppel, pastorale ploeg …, 

voor een gebedsmoment, de voorbereiding van een homilie … 

Men kan het aanschaffen in de religieuze boekhandels en op de boekenbeurs.

Of via Bartimeus: stuur een mail naar bartimeus@donbosco.be

met vermelding van jouw adres.

Kostprijs: € 19 (met port € 23).

2014.09.09

  &        

Bartimeus2009

2014.09.05

Het vijfde jaar van Bartimeus is voorbij.

Bekijk hier de 8° foto van deze knaap:

foto 8 Bartimeus september 2014

 

2012.10.29

Het Bartimeushuis.

Open het document hieronder of ga naar de pagina ‘Projecten’.

Bartimeüshuis.lanceerdocument 2012.10.28

2012.09.18

Lectio divina: uitleg over de methode:

lectio divina

2009.12.25 

Verlang je het christelijke geloof beter te leren kennen?

Verlang je als mens te groeien vanuit het christelijke geloof?

Verlang je tot meer actie te komen op christelijke basis?

Alleen of in een groep(je)?

In een jonge gezinsgroep?

Dan kan Bartimeus je wellicht helpen.

Als je met vier of vijf bent, kunnen we starten.

Bartimeus maakt deel uit van de vzw Don Bosco Vlaanderen.

1. Auteursrechten

Inhoud en structuur van de pagina’s van de Bartimeüs-website zijn beschermd door het auteursrecht. Met name zijn de verveelvoudiging, vertaling, de opslag evenals de verwerking in andere elektronische media – ook van gedeelten – uitsluitend toegestaan met toestemming van Eric Haelvoet. Het kopiëren van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstgedeelten of beeldmateriaal is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming (met uitzondering van de Bartimeüs folders en materiaal dat expliciet ter beschikking wordt gesteld voor de pers). De rechten blijven ook ten volle bestaan, indien afbeeldingen elektronisch of handmatig in een archief worden overgenomen en opgeslagen.

Materiaal t.b.v. de pers mag uitsluitend voor redactionele doeleinden worden gebruikt en moet worden voorzien van de opmerking: “© Eric Haelvoet, jaar, alle rechten voorbehouden”. Het afdrukken is gratis. Bartimeüs stelt het zeer op prijs wanneer wij na publicatie een bewijsexemplaar van u ontvangen.

2. Disclaimer
De pagina’s van de Bartimeüs-website bevatten ook links (zgn. hyperlinks) naar websites op internet, die door derden worden onderhouden, alsmede reacties geplaatst door bezoekers van deze site (reacties). Bartimeüs is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte websites of reacties. Bartimeüs noch Eric Haelvoet maken zich de op de gelinkte pagina’s of in reacties gedane uitspraken eigen. Het online plaatsen van een reactie houdt geen enkele inhoudelijke goedkeuring door Bartimeüs in. De auteur van een reactie is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van zijn reactie. Met name is Eric Haelvoet niet aansprakelijk voor aldaar begane schendingen van wettelijke bepalingen en rechten van derden. Eric Haelvoet is niet aansprakelijk voor de schending van auteursrechten, merken en individuele rechten, die worden begaan op een website(pagina) waarnaar via een hyperlink wordt verwezen. Door het plaatsen van een reactie op deze site, verklaart de plaatser zich akkoord met wat voorafgaat.