© Eric Haelvoet 2010: zie onderaan deze bladzijde

 

2017.04.15

Bartimeus wenst je een zalig Paasfeest.

Jezus leefde op aarde, werd gekruisigd ofschoon Hij onschuldig was, en werd begraven.

Maar God heeft Hem uit de dood doen verrijzen.

Al het kwaad is overwonnen en vooral: ook de dood. 

2017.01.15

Sinds vandaag staat er op deze website een of meerdere gebedsbezinningen

bij alle teksten van de vier evangelies.

Zie pagina ‘Gebedsbezinningen’

2016.12.24

De beide woordregisters (zie pagina ‘gebedsbezinningen’) zijn aangevuld met de gegevens van het A-boek:

het register van trefwoorden in de drie boeken

en het register van de gebedsbezinningen van het A-, B- en C-jaar zoals ze op deze website staan.

Zie www.bartimeus.donbosco.be/gebedsbezinningen.

2016.11.15

Vorige week is mijn derde boek verschenen

‘Wat wil je dat Ik voor je doe?’

Minstens één gebedsbezinning bij de evangelielezingen van elke zon- en feestdag van het komende A-jaar

(van 26 november 2016 tot eind november 2017).

Kostprijs: € 19 (€ 7,70 port) voor 430 bladzijden. 

Een zinvol geschenk voor de Sint, Kerstmis of nieuwjaar!

Heel geschikt om even stil te vallen, tot een geloofsgesprek te komen …

Te bestellen: bartimeus@donbosco.be.

Ook het B-jaar en C-jaar zijn nog beschikbaar.

2016-11-15-a-boek-cover-001    Cover B-jaar    2015-09-11 Boek C kaft 001

2016.01.30

Op volgende link vind je een boeiende uitleg over het Bartimeusverhaal:

http://www.artway.eu/artway.php?id=685&lang=nl&action=show&type=imagemeditations

Bartimeus is bereid tot een Skypegesprek.

Te bereiken via bartimeus@donbosco.be.

2015.05.05

Op zondag 3 mei zond Braamboos een tv-programma uit over Don Bosco.

Op zaterdag 9 mei om 15.55 uur op Canvas werd het nogmaals uitgezonden.

Het thema: de kerkhistorische figuur Don Bosco.

Braambos vroeg mij als hoofdgast

en er zijn vier nevengasten.

Je kan dit document over Don Bosco op elk moment bekijken op:

https://www.youtube.com/watch?v=M6jzm3ogLkg.

Deze link mag verspreid worden.

2014.09.09

      

Bartimeus2009

 –

2012.10.29

Het Bartimeushuis.

Open het document hieronder of ga naar de pagina ‘Projecten’.

Bartimeüshuis.lanceerdocument 2012.10.28

2012.09.18

Lectio divina: uitleg over de methode:

lectio divina

2009.12.25 

Verlang je het christelijke geloof beter te leren kennen?

Verlang je als mens te groeien vanuit het christelijke geloof?

Verlang je tot meer actie te komen op christelijke basis?

Alleen of in een groep(je)?

In een jonge gezinsgroep?

Dan kan Bartimeus je wellicht helpen.

Als je met vier of vijf bent, kunnen we starten.

 

Bartimeus maakt deel uit van de vzw Don Bosco Vlaanderen.

1. Auteursrechten

Inhoud en structuur van de pagina’s van de Bartimeüs-website zijn beschermd door het auteursrecht. Met name zijn de verveelvoudiging, vertaling, de opslag evenals de verwerking in andere elektronische media – ook van gedeelten – uitsluitend toegestaan met toestemming van Eric Haelvoet. Het kopiëren van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstgedeelten of beeldmateriaal is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming (met uitzondering van de Bartimeüs folders en materiaal dat expliciet ter beschikking wordt gesteld voor de pers). De rechten blijven ook ten volle bestaan, indien afbeeldingen elektronisch of handmatig in een archief worden overgenomen en opgeslagen.

Materiaal t.b.v. de pers mag uitsluitend voor redactionele doeleinden worden gebruikt en moet worden voorzien van de opmerking: “© Eric Haelvoet, jaar, alle rechten voorbehouden”. Het afdrukken is gratis. Bartimeüs stelt het zeer op prijs wanneer wij na publicatie een bewijsexemplaar van u ontvangen.

2. Disclaimer
De pagina’s van de Bartimeüs-website bevatten ook links (zgn. hyperlinks) naar websites op internet, die door derden worden onderhouden, alsmede reacties geplaatst door bezoekers van deze site (reacties). Bartimeüs is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte websites of reacties. Bartimeüs noch Eric Haelvoet maken zich de op de gelinkte pagina’s of in reacties gedane uitspraken eigen. Het online plaatsen van een reactie houdt geen enkele inhoudelijke goedkeuring door Bartimeüs in. De auteur van een reactie is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van zijn reactie. Met name is Eric Haelvoet niet aansprakelijk voor aldaar begane schendingen van wettelijke bepalingen en rechten van derden. Eric Haelvoet is niet aansprakelijk voor de schending van auteursrechten, merken en individuele rechten, die worden begaan op een website(pagina) waarnaar via een hyperlink wordt verwezen. Door het plaatsen van een reactie op deze site, verklaart de plaatser zich akkoord met wat voorafgaat.