© Eric Haelvoet 2010: zie onderaan deze bladzijde

 

2014.04.15

Bartimeus wenst je van harte een echte Goede Week.

Moge de herdenking van het Laatste Avondmaal, Goede Vrijdag,

Stille Zaterdag en Pasen jouw geloof versterken.

Een zalig Paasfeest!

Moge de Heer tot jou komen om jou te ontmoeten.

Moge jij naar de Heer gaan om Hem te ontmoeten.

 

2013.09.14

Wil je weten wat Bartimeus op 1 september was.

Bekijk dan de zesde foto: foto 6 Bartimeüs september 2013

 

2013.06.18

Eind mei heeft onze provinciaal onze medebroeder Kris Van Strydonck benoemd

om halftijds mee te werken met Bartimeus door eigen projecten te animeren.

Kris is van harte welkom!

Hij zal werken vanuit onze gemeenschap van Hechtel (Limburg).

 

2012.10.29

Nieuw: het Bartimeushuis!

Het Bartimeushuis.

Open het document hieronder of ga naar de pagina ‘Projecten’.

Bartimeüshuis.lanceerdocument 2012.10.28

 

2012.09.18

Lectio divina: uitleg over de methode:

lectio divina

  

2009.12.25 

Verlang je het christelijke geloof beter te leren kennen?

Verlang je als mens te groeien vanuit het christelijke geloof?

Verlang je tot meer actie te komen op christelijke basis?

Alleen of in een groep(je)?

In een jonge gezinsgroep?

Dan kan Bartimeus je wellicht helpen.

Als je met vier of vijf bent, kunnen we starten.

Bartimeus maakt deel uit van de vzw Don Bosco Vlaanderen.

1. Auteursrechten

Inhoud en structuur van de pagina’s van de Bartimeüs-website zijn beschermd door het auteursrecht. Met name zijn de verveelvoudiging, vertaling, de opslag evenals de verwerking in andere elektronische media – ook van gedeelten – uitsluitend toegestaan met toestemming van Eric Haelvoet. Het kopiëren van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstgedeelten of beeldmateriaal is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming (met uitzondering van de Bartimeüs folders en materiaal dat expliciet ter beschikking wordt gesteld voor de pers). De rechten blijven ook ten volle bestaan, indien afbeeldingen elektronisch of handmatig in een archief worden overgenomen en opgeslagen.

Materiaal t.b.v. de pers mag uitsluitend voor redactionele doeleinden worden gebruikt en moet worden voorzien van de opmerking: “© Eric Haelvoet, jaar, alle rechten voorbehouden”. Het afdrukken is gratis. Bartimeüs stelt het zeer op prijs wanneer wij na publicatie een bewijsexemplaar van u ontvangen.

2. Disclaimer
De pagina’s van de Bartimeüs-website bevatten ook links (zgn. hyperlinks) naar websites op internet, die door derden worden onderhouden, alsmede reacties geplaatst door bezoekers van deze site (reacties). Bartimeüs is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte websites of reacties. Bartimeüs noch Eric Haelvoet maken zich de op de gelinkte pagina’s of in reacties gedane uitspraken eigen. Het online plaatsen van een reactie houdt geen enkele inhoudelijke goedkeuring door Bartimeüs in. De auteur van een reactie is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van zijn reactie. Met name is Eric Haelvoet niet aansprakelijk voor aldaar begane schendingen van wettelijke bepalingen en rechten van derden. Eric Haelvoet is niet aansprakelijk voor de schending van auteursrechten, merken en individuele rechten, die worden begaan op een website(pagina) waarnaar via een hyperlink wordt verwezen. Door het plaatsen van een reactie op deze site, verklaart de plaatser zich akkoord met wat voorafgaat.